Even voorstellen
Mijn naam is Ad Schoutens. Met een stevige theoretische achtergrond op zak (o.a. Werktuigbouwkunde, Milieu-kunde, Landschapsinrichting, Natuurbehoud, Milieubeheer en Cultuurtechniek) ben ik vooral een aanpakker: praktijk- en resultaatgericht. Ik voel me betrokken bij de ontwikkeling van landelijk- en stedelijk gebied.

Vanaf 1977 onder andere werkzaam geweest in:

4 Opgegroeid en meegewerkt in een agrarisch loon, grond en spuitbedrijf
4 Diverse technische beroepen
4 Medewerker vergunningverlening en handhaving bij de gemeente Harderwijk
3 Emissiebeheerder bij Zuiveringsschap Veluwe
2 Initiator waterkwaliteitsverbetering Oost-Veluwse beken en sprengen
1 Tot 2009 werkzaam geweest bij Waterschap Vallei & Eem t.b.v. beheer en onderhoud van het water-
     systeem, ecoloog en initiator ecologische verbindingszones

Sinds juni 2009 gestart met een eigen bedrijf. In de afgelopen jaren heb ik veel ervaring opgedaan met projecten op het terrein van landelijke en stedelijke gebiedsontwikkeling en beheer. Mijn aanpak is letterlijk "aanpakken" oftewel de schouders eronder. Ik weet mensen snel te overtuigen en enthousiast te krijgen voor uw doelen. Zodat goede plannen worden omgezet in zichtbare resultaten. Voor een meer gedetailleerde beschrijving van mijn ervaring kunt u kijken bij Projecten.