Introductie
U bent verantwoordelijk voor het realiseren van doelen in landelijk of stedelijk gebied. Dit kunnen doelen zijn op het gebied van:

Milieuzaken
Natuurontwikkeling en beheer
Dijkbeheer
Waterbeheer
Integrale gebiedsontwikkeling
Gebiedsinventarisaties en bestemmingsplannen
Recreatie
Landbouwontwikkelingen

U heeft behoefte aan iemand die uw doelen weet om te zetten in concrete activiteiten. Iemand die de betrok-ken belanghebbenden als grondeigenaren, bedrijven, natuurverenigingen en burgers overtuigt en meekrijgt. Kortom, u hebt een UITVOERDER nodig die de zaak in beweging zet.

Ik heb jarenlang ervaring met doelrealisatie op bovenstaande items. Ik begin bij uw doel, inventariseer de huidige situatie, stippel de weg uit om uw doel te bereiken en initieer de uitvoering. Innovatie en duurzaamheid staan hierbij centraal. Nieuwsgierig geworden? Dan nodig ik u uit om contact met mij op te nemen. Dan vertel ik u graag meer over mijn aanpak.

Ad Schoutens